Email: cskh@wasabi.vn

Hotline: (04) 36408671

Địa chỉ: 11 Lê Thánh Tôn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam